Geschenkwensen.be

Slapende rekeningen opzoeken

Hoog tijd om op te zoeken en te controleren of u slapende rekeningen (tegoeden) heeft waarvan u het bestaan niet meer weet! De Belgen hebben samen 593 miljoen euro staan op “slapende rekeningen”. Rekeningen waarmee al jaren niets meer is gebeurd, met daarop geld waarvan niemand de eigenaar nog kan contacteren. Centen die daarom geparkeerd staan bij de fiscus. Wie binnen de 30 jaar niet reageert, is die definitief kwijt.

Bijna een half miljard en de teller blijft aantikken. De fiscus heeft ondertussen 593 miljoen euro aan “slapende rekeningen” gestald in zijn zogenaamde deposito- en consignatiekas. Hij beheert dat geld omdat niemand de eigenaar nog kan vinden: er is al vijf jaar geen verrichting meer gebeurd, en ook de bank is er – na een zoektocht van een jaar met onder meer aangetekende brieven – niet in geslaagd om de bezitter te contacteren.

Heeft u nog geld staan op een ‘slapende’ rekening? Slapende rekeningen (tegoeden) opzoeken doet u zo:

593 miljoen euro in 2022. Dat immense bedrag hebben de Belgen samen staan op “slapende rekeningen”. Rekeningen waarmee al jaren niets meer is gebeurd, met daarop geld waarvan niemand de eigenaar nog kan contacteren. Centen die daarom geparkeerd staan bij de fiscus. Wie binnen de 30 jaar niet reageert, is die definitief kwijt. Hoog tijd dus om uit te zoeken of u zo’n rekening hebt.

U denkt dat u nog ergens een vergeten rekening heeft? Surf dan naar http://www.slapenderekeningen.be voor alle info.

Kijk vervolgens op myminfin.be, log in met uw e-ID of tokens en klik op “het bestaan van slapende tegoeden op mijn naam verifiëren”. Heeft u (een) slapende rekening(en) dan ziet u het aantal staan. Indien het resultaat aangeeft dat u effectief een slapend tegoed heeft, gelieve dan een schriftelijke aanvraag in te dienen volgens de hieronder beschreven procedure om de teruggave van het tegoed te vragen.

Gelieve het aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen en dit met een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart naar het werkstation Slapende Tegoeden te sturen.  Dit is mogelijk wanneer u op uw eigen naam of op naam van een derde (op voorwaarde dat u een wettig belang kan aantonen) wil laten zoeken. U zal vervolgens de resultaten van de opzoeking toegestuurd krijgen. Indien het resultaat positief blijkt zal automatisch de teruggaveprocedure opgestart worden.  Werk ook uw profiel bij zodat men u kan contacteren en hopelijk krijgt u een mooi bedrag! Het aanvraagformulier en beide zijden ID-card mag u ook digitaal invullen en opsturen.

Op de volgende paginalink vind u het PDF-aanvraagformulier: slapendetegoeden.be

Als alles klopt, dan wordt de terugbetalings­procedure gestart. Hou er rekening mee dat het enkele maanden kan duren voor uw dossier afgerond is.

Online zoeken kan alleen op uw eigen naam. Denkt u dat u als erfgenaam recht hebt op een ­slapend tegoed, dan moet u een schriftelijke aanvraag indienen bij de FOD Financiën. Bron: Hln & FOD Financiën.

30 jaar stilte? De schatkist in!

Maar hoe ‘vergeet’ je in godsnaam een rekening? Het kan bijvoorbeeld gaan om rekeningen die grootouders voor hun kleinkinderen hadden geopend, maar waarvan ze hen nooit op de hoogte hebben gebracht. Of om een oude ASLK-zichtrekening die u vroeger als tiener had, maar die u glad vergeten bent. Of om andere rekeningen of levensverzekeringen die in de vergetelheid zijn geraakt.

Sinds 2006 zijn de banken verplicht om de afwezige eigenaars actief op te sporen. “In tachtig procent van de gevallen vinden we die ook”, zegt Tiziana Rizzo van ING. Maar als dat niet lukt, dan wordt het geld geparkeerd bij de fiscus. En geeft niemand na dertig jaar een kik, dan vloeit het allemaal naar de schatkist. Bron: Hln.

Allerkleinste bedragen sowieso kwijt.

“Er is het afgelopen jaar voor 57,7 miljoen euro aan slapende rekeningen bijgekomen, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën. De federale overheidsdienst heeft een website gemaakt om makkelijk na te gaan of je over vergeten geld beschikt. Een kleine rekensom leert dat je dan gemiddeld aan rekeningen komt van 3.700 euro die mensen dus domweg vergeten waren. “Als wij bij ons de berekening maken, komen we aan zo’n 2.000 euro per dossier”, zegt Hilde Junius van BNP Paribas Fortis. “Maar het is moeilijk met gemiddeldes te werken: er zitten kleine bedragen tussen, maar soms ook grote.”

De allerkleinste bedragen bent u trouwens sowieso kwijt. Staat er minder dan 20 euro op een slapende rekening, dan wordt die zonder verdere naamsvermelding doorgestort naar de fiscus. De schatkist is door die vergeten kleintjes al 4,8 miljoen euro rijker geworden. Bron: Hln.

Vereenvoudigde regels voor slapende tegoeden – 08 mei 2018

Tijdens de ministerraad van 4 mei 2018 werd beslist om wijzigingen aan te brengen in de regelgeving voor slapende tegoeden (wet van 24 juli 2008 betreffende diverse financiële bepalingen). Het nieuwe systeem zorgt voor een kostenvermindering voor de banken en de Deposito- en Consignatiekas.  Daarnaast betekenen de wijzigingen een vereenvoudiging en zorgen ze voor een responsabilisering van de rechthebbenden.

De zogenaamde slapende tegoeden zijn vergeten rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten.

Een slapende rekening is een rekening waarop minstens vijf jaar geen verrichting meer is gebeurd door de houder, en er voor dezelfde periode ook geen contact meer tussen de houder of de rechthebbende, en de financiële instelling is geweest.

Een verzekeringsovereenkomst wordt als slapend beschouwd wanneer er geen tussenkomst heeft plaatsgevonden door de begunstigde binnen de zes maanden nadat de verzekeraar weet dat het risico zich heeft voorgedaan.

Een safe wordt slapend wanneer de huurprijs ervan minstens vijf jaar niet werd betaald en de huur werd opgezegd door de verhuurder. Verzegelde omslagen die in bewaring zijn bij de financiële instelling (verhuurder) en die minstens vijf jaar geen deel hebben uitgemaakt van een tussenkomst door de houder of rechthebbende, worden hieraan gelijkgesteld.

Voor contanten- en effectenrekeningen geldt voortaan de verplichting om de rekeninghouder op te sporen wanneer diens tegoeden meer dan 60 euro bedragen. Vroeger was dit het geval voor tegoeden van meer dan 20 euro. Bijgevolg worden tegoeden van minder dan 60 euro zonder verdere informatie naar de Deposito- en Consignatiekas overgedragen. Ook moeten álle deviezen worden omgezet in euro vooraleer zij worden overgedragen naar de Deposito- en Consignatiekas.  Regels in verband met de recuperatie van opsporingskosten en de termijn waarbinnen de tegoeden overgedragen moeten worden, blijven voorlopig ongewijzigd, maar zullen eerstdaags het voorwerp uitmaken van een uitvoeringsbesluit.

Voor effectenrekeningen komt daar vanaf 2020 nog bij dat de instelling (depositaris) zélf de effecten dient te verkopen, en de opbrengsten en gegevens daarvan overmaakt aan de Deposito- en Consignatiekas. Effecten met een waarde van nul worden geschrapt. Tot slot moeten effecten- en contantenrekeningen gegroepeerd en volledig worden overgedragen naar de Deposito- en Consignatiekas.

Vanaf 2020 moeten verzegelde omslagen uit safes overgedragen worden naar Fin Shop.  De gegevens van deze omslagen moeten zowel worden overgedragen naar Fin Shop als naar de Deposito- en Consignatiekas. Fin Shop zal de verzegelde omslagen verkopen en het resultaat van die verkoop overdragen naar de Deposito- en Consignatiekas. De regelgeving in verband met de opsporing van huurders, de recuperatie van kosten en de inventarisering van de inhoud zal binnenkort een wijziging ondergaan teneinde de recuperatie van verkoopkosten toe te laten.

Wat betreft verzekeringsovereenkomsten, wordt er slechts een wijziging doorgevoerd. De opsporing van de begunstigde is voortaan verplicht wanneer de verzekerde prestatie meer dan 60 euro bedraagt.  Bijgevolg worden verzekerde prestaties van 60 euro of minder zonder verdere informatie aan de Deposito- en Consignatiekas overgedragen.

Heeft u meer info nodig?
Contact

© 2009 – 2022 Million Sites®