Geschenkwensen.be

GELD LENEN?

U zit tijdelijk in geldnood door een onverwachte gebeurtenis?
U heeft geld nodig om een feestje voor de kinderen of een huwelijk te financiëren?
U heeft teveel kosten aan uw oude wagen en u moet dringend een nieuwe of tweedehandse auto aanschaffen?
U wilt een renovatie uitvoeren aan uw woning?
U heeft geld nodig om een medische operatie te laten uitvoeren?
U wilt niet langer huren en een eigen woning kopen?
U heeft dringend geld nodig?  U komt hier meer te weten over geld lenen,  de lening simulatie simulator, woonkrediet,…
 
Dan kan u bij tal van financiële instellingen een lening afsluiten voor een bepaald bedrag dat u nodig heeft, ook een microlening bestaat indien u slechts een “klein” geldbedrag nodig heeft.

Sociale of goedkope leningen
 
Er bestaan verschillende mogelijkheden om een goedkope of sociale lening af te sluiten voor de aankoop, de nieuwbouw, de renovatie of verbouwing van een huis of appartement.
Achtergestelde lening
 
Een lening, meestal door bedrijven aangegaan en die slechts terugbetaald zal worden als de andere schuldeisers uitbetaald zijn.
Hier is er een verhoogd risico en dus ligt de rente ook hoger.
Indien een kleine lening tussen twee vrienden of familieleden wordt afgesloten, zal er over het algemeen geen rente betaald worden. In dit echter gaat om grote bedragen zal dat in veel gevallen wel gebeuren. Het is dan ook aan te raden de rechten en plichten vast te leggen in een overeenkomst.
Lening laten berekenen of simuleren
 
Een lening kan u laten berekenen of simuleren ter plaatse bij een financiële instelling, maar u kan dit meestal ook online laten uitvoeren, of het nu gaat om een autofinanciëring, een lening voor een huis; een lening voor elk geldbedrag dat u nodig heeft.
Hypotheek.
 
Een lening tegen hypothecair onderpand. Iemand leent geld om een huis of woning te kopen.
Het huis dient dan als onderpand.
Die persoon betaalt een vooraf bepaalde rente en een aflossing aan de bank.
Persoonlijke lening
 
Een lening aan een persoon om andere zaken dan een huis of woning aan te schaffen.
 
Omdat dit een groter risico inhoudt, aangezien er geen onderpand is, zal de rente over een persoonlijke lening hoger zijn dan de hypotheekrente.
Overbruggingskrediet
 
Hier wordt de klemtoon gelegd op het feit dat er een beperkte periode in de tijd moet overbrugd worden
Bijvoorbeeld de tijd die ligt tussen de aankoop van een nieuwe woning, die dus eerst betaald moet worden, en de verkoop van de andere woning, waarvan de eigenaar pas later het geld van kan krijgen, om het overbruggingskrediet terug te betalen.
 
Hierbij wordt meestal gebruikgemaakt van een hypothecair mandaat.
Effectenkrediet
 
Een lening tegen onderpand van effecten.
 
De Vlaamse woonlening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).
    Bij de VMSW kan u voor een sociale lening terecht wanneer u een beperkt inkomen heeft en geen andere woning in het bezit heeft.  
 
    De woonlening van het Vlaams Woningfonds (VWF).
    Bij het Vlaams Woningfonds kunnen gezinnen met tenminste één kind ten laste terecht voor een sociale lening.
 
    Een lening bij een erkende kredietmaatschappij. De erkende kredietmaatschappijen hebben veel minder strikte voorwaarden.
Doorlopend krediet
 
Hier is er geen vast bedrag, er wordt naar behoefte geld opgenomen en natuurlijk ook afgelost.
 
Autolening
 
Een autolening is een persoonlijke lening waarbij u het geld dat u leent gebruikt om een auto aan te schaffen.
De auto is hierbij het onderpand voor de lening.
Door dit onderpand is de rente bij een autolening meestal lager dan bij een blanco persoonlijke lening.
Een sociale lening
 
Dit is een lening die door de overheid of met steun ervan in bepaalde gevallen op voordeligere voorwaarden verstrekt wordt aan de lener.
Dit kan o.a. gelden voor studenten en voor gezinnen in Vlaanderen met tenminste één kind ten laste die een woning willen kopen.

U heeft informatie over lenen? Uw suggestie kan geplaatst worden.

© 2009 – 2019 Million Sites®