Geschenkwensen.be

Mondkapje Coronavirus

Mondkapje Coronavirus (Covid-19): een mondkapje (face mask) kan u beter beschermen tegen het Coronavirus (Covid-19), maar welk schaft u zich aan?

U ziet hier een overzicht van de verschillende soorten klassen mondmaskers en status Coronavirus (Covid-19) momenteel.

Coronavirus

Status Coronavirus

Landen waar het Coronavirus (Covid-19) zich heeft verspreid:

Countries where the Coronavirus (Covid-19) has spread

 Wat te doen tegen het Coronavirus (Covid-19)?:

Hoe beschermt u zich tegen besmetting met het Coronavirus (Covid-19) ?

  • Mondkapjes / mondmaskers / adembeschermingsmasker (face mask)
  • Ontsmetting van de handen middels ontsmettende handalcohol, handgels en wipes (doekjes).
  • Voorkom aanraking van uw handen met neus en mond. Hierbij heeft elk type mondmasker ook al een functie.
  • Regelmatig uw handen wassen, bij voorkeur met antibacteriële zeep.
  • Vermijd grote groepen mensen, een grote menigte inwandelen doe je best niet bij besmettingsrisico.

Het mondkapje, mondmasker of ademhalingsbeschermingsmasker (face mask): 

Dit is een persoonlijk beschermingsmiddel en heeft tot doel de gebruiker te beschermen tegen ziekteverwekkers (o.a. het Coronavirus (Covid-19)) die via de lucht verspreid worden.

Er zijn 3 types mondkapjes: FFP1 masker, FFP2 masker en het FFP3 masker.

Tegen het Coronavirus worden FFP2 of FFP3 mondkapjes gebruikt.

Er zijn 3 typen ademhalingbeschermingsmaskers:

FFP1 mondkapje (face mask) : het laagste prestatieniveau van beschermingsmasker. Dit mondmasker heeft een efficiëntie van minimaal 80% tegen partikels die door de lucht verspreid worden (beschermt tegen grote vaste deeltjes). De zijkant lekkage (rondom het gezicht) mag niet meer zijn dan 22%.

FFP2 mondkapje (face mask): de gemiddelde categorie beschermingsmaskers. Dit mondmasker een efficiëntie van 94%. De zijkant lekkage mag niet meer zijn dan 8% (beschermt tegen vaste en vloeibare, irriterende aerosolen). Dit adembeschermingsmasker wordt o.a. gebruikt wanneer er sprake is van TBC en het recente Coronavirus (Covid-19).

FFP3 mondkapje (face mask): de hoogste beschermingsklasse en heeft een minimale efficiëntie van 99%. De zijkant lekkage mag niet meer zijn dan 2% (beschermt tegen vaste en vloeibare, toxische aerosolen). Dit adembeschermingsmasker wordt o.a. gebruikt bij het werken met cytostatica en hogere bescherming tegen het Coronavirus (Covid-19).

U wenst meer info over het Coronavirus of mondkapje (face mask):

HealthBelgium.be info Coronavirus

Informatie voor reizigers:

FOD Buitenlandse Zaken

Informatie voor zorgverleners:

Sciensano

Mondkapje

© 2009 – 2020 Million Sites®