Geschenkwensen.be

MONDKAPJE CORONAVIRUS

Mondkapje Coronavirus (Covid-19): een mondkapje (face mask) kan u beter beschermen tegen het Coronavirus (Covid-19), maar welk schaft u zich aan?

U ziet hier een overzicht van de verschillende soorten klassen mondmaskers en status Coronavirus (Covid-19) momenteel.

mondkapje coronavirus

* Info Belgische overheid i.v.m. het Coronavirus:
https://www.info-coronavirus.be/nl/
Bel het gratis noodnummer 0800/14689 voor meer info.
(Bereikbaar van 8 tot 20 uur)

Status Coronavirus (dagelijkse gedetailleerde update per land)

 Wat te doen tegen het Coronavirus (Covid-19)?:

Hoe beschermt u zich tegen besmetting met het Coronavirus (Covid-19) ?

  • Mondkapjes / mondmaskers / adembeschermingsmasker (face mask)
  • Ontsmetting van de handen middels ontsmettende handalcohol, handgels en wipes (doekjes).
  • Voorkom aanraking van uw handen met neus en mond. Hierbij heeft elk type mondmasker ook al een functie.
  • Regelmatig uw handen wassen, bij voorkeur met antibacteriële zeep.
  • Vermijd grote groepen mensen, een grote menigte inwandelen doe je best niet bij besmettingsrisico.
mondkapje coronavirus

Het mondkapje, mondmasker of ademhalingsbeschermingsmasker (face mask): 

Dit is een persoonlijk beschermingsmiddel en heeft tot doel de gebruiker te beschermen tegen ziekteverwekkers (o.a. het Coronavirus (Covid-19)) die via de lucht verspreid worden.

Er zijn 3 types mondkapjes: FFP1 masker, FFP2 masker en het FFP3 masker.

Tegen het Coronavirus worden FFP2 of FFP3 mondkapjes gebruikt.

Er zijn 3 typen ademhalingbeschermingsmaskers:

FFP1 mondkapje (face mask) : het laagste prestatieniveau van beschermingsmasker. Dit mondmasker heeft een efficiëntie van minimaal 80% tegen partikels die door de lucht verspreid worden (beschermt tegen grote vaste deeltjes). De zijkant lekkage (rondom het gezicht) mag niet meer zijn dan 22%.

FFP2 mondkapje (face mask): de gemiddelde categorie beschermingsmaskers. Dit mondmasker een efficiëntie van 94%. De zijkant lekkage mag niet meer zijn dan 8% (beschermt tegen vaste en vloeibare, irriterende aerosolen). Dit adembeschermingsmasker wordt o.a. gebruikt wanneer er sprake is van TBC en het recente Coronavirus (Covid-19).

FFP3 mondkapje (face mask): de hoogste beschermingsklasse en heeft een minimale efficiëntie van 99%. De zijkant lekkage mag niet meer zijn dan 2% (beschermt tegen vaste en vloeibare, toxische aerosolen). Dit adembeschermingsmasker wordt o.a. gebruikt bij het werken met cytostatica en hogere bescherming tegen het Coronavirus (Covid-19).

Dringende hulp nodig

Telefoonnummers: 112 (dringende hulp van ziekenwagen en brandweer) en 101 (dringende politiehulp).

Wie dringende hulp nodig heeft, kan bellen naar het noodnummer 112 (dringende hulp van ziekenwagen en brandweer) of 101 (dringende politiehulp). Je kan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 terecht bij de noodcentrales voor dringende hulp.

De overheid heeft eerder al gevraagd om niet naar het noodnummer 112 te bellen met niet-dringende vragen over het coronavirus. Daarvoor kunt u terecht op het nummer 0800 14 689.

U wenst meer info over het Coronavirus of mondkapje (face mask):

HealthBelgium.be info Coronavirus

Informatie voor reizigers:

FOD Buitenlandse Zaken

Informatie voor zorgverleners:

Sciensano

mondkapje coronavirus
mondkapje coronavirus
mondkapje coronavirus

© 2009 – 2021 Million Sites®